کدام صاحب‌نظران مرمت گنبد شیخ لطف‌الله را تائید کردند؟

کدام صاحب‌نظران مرمت گنبد شیخ لطف‌الله را تائید کردند؟ بررسی گفته های فریدون اللهیاری و مهدی حجت رئیس کمیته ملی ایکوموس ایران در خصوص مرمت

بیشتر بخوانید

خاطرۀ رئیس ایکوموس ایران از تخریب حمام خسروآغا

حمام ثبت ملی شدۀ خسروآغا خیلی زود در بحبوحۀ انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با آغاز زمزمه‌های تداوم خیابان استانداری، افرادی بر تخریب آن متمرکز شدند. در نهایت، این اثر شگرف صفوی به دلیل منفعت عده‌ای و با بهانۀ شاهنشاهی بودن و فساد، شبانه تخریب شد.

بیشتر بخوانید

درخواست رییس ایکوموس ایران از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای برخورد جدی با حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان عتیقه

درخواست رییس ایکوموس ایران از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای برخورد جدی با حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان عتیقه زمان مراقبت از کالبد تاریخی ایران

بیشتر بخوانید