حذف فیلم تمامی سخنرانی‌های کنفرانس مجازی بین‌المللی باستان‌شناسی ایران و کشورهای همجوار

حذف فیلم تمامی سخنرانی‌های کنفرانس مجازی بین‌المللی باستان‌شناسی ایران و کشورهای همجوار به درخواست پروفسور مهدی مرتضوی، دبیر علمی همایش

بیشتر بخوانید