افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین”

افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین” به نقل از مهرداد ملک زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی 10 گورباستانی به 15 گور پیشین افزوده شده است

بیشتر بخوانید

آغاز دور جدید کاوش نجات‌بخشی گورستان مرسین

آغاز دور جدید کاوش نجات‌بخشی گورستان مرسین متعلق به دوره‌های عصر آهن ۳ به نقل از مهرداد ملک‌زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی گورستان مرسین

بیشتر بخوانید

دستاوردهای فصل 22 کاوش‌های باستان‌شناختی تپه هگمتانۀ همدان

دستاوردهای فصل 22 کاوشهای باستان‌شناختی تپه هگمتانۀ همدان، همدان امروزی وارث نام و جایگاه جغرافیای تاریخی هگمتانۀ باستانی است

بیشتر بخوانید

نشانه‌هایی از دوره ماد در هگمتانه پیدا شد

نشانه‌هایی از دوره ماد در هگمتانه پیدا شد، در این فصل مواد فرهنگی مربوط به عصر آهن ۳ یا دوره ماد در چال شترخواب و معبر کارگاه مرکزی یافت شد.

بیشتر بخوانید

امسال منابع مالی خوبی به تپه هگمتانه اختصاص می‌یابد

امسال منابع مالی خوبی به تپه هگمتانه اختصاص می‌یابد ،رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی همدان کاوش هگمتانه اهمیت بسیاری در توسعه و گسترش اکتشافات دارد

بیشتر بخوانید

همدان امروز وارث نام و جغرافیای هگمتانه باستان است

همدان امروز وارث نام و جغرافیای هگمتانه باستان است، گفتگوی اختصاصی با دکتر مهرداد ملک‌زاده درباره بیست و دومین فصل کاوش در تپه هگمتانه

بیشتر بخوانید

تپه «گیان» نهاوند ریزش کرد/ سند هویت ۶۰۰۰ ساله در معرض تخریب

تپه «گیان» نهاوند ریزش کرد/ سند هویت ۶۰۰۰ ساله در معرض تخریب، مهرداد ملک‌زاده گفت: تپه گیان جایگاه باستانی پراهمیتی در غرب کشور دارد

بیشتر بخوانید

برگزاری دو رویداد باستان‌شناسی در روزهای 26 و 27 بهمن‌ماه 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی (فایل صوتی افزوده شد)

بارگذاری فایل صوتی سخنرانی مهرداد ملکزاده و کامیار عبدی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، با موضوع ایران در آستانه شاهنشاهی هخامنشی: آزمون‌های تاریخی عیلام و ماد

بیشتر بخوانید