استقرار دائم اقوام بومی هزاره سوم قبل از میلاد در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه

استقرار دائم اقوام بومی هزاره سوم قبل از میلاد در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه و بررسی کانون‌های حوزه نفوذ سفال نارنجی رنگ به نقل از مهنازشریفی

بیشتر بخوانید

تپه گردآشوان پیرانشهر کلیدی ترین محوطه مس و سنگ جدید در منطقه

تپه گردآشوان پیرانشهر کلیدی ترین محوطه مس و سنگ جدید در منطقه به نقل از مهناز شریفی (سرپرست هیئت باستان شناسی کاوش تپه گردآشوان)

بیشتر بخوانید

شناسایی سنت‌های فرهنگی هزاره چهارم قبل از میلاد در آذربایجان غربی و کاوش تپه گردآشوان

شناسایی سنت‌های فرهنگی هزاره چهارم قبل از میلاد در آذربایجان غربی و کاوش تپه گردآشوان به نقل از مهناز شریفی (سرپرست هیئت باستان شناسی)

بیشتر بخوانید

کشف دو خمره سفالین تدفین کودک در آذربایجان‌غربی

کشف دو خمره سفالین تدفین کودک در کاوش‌های تپه گردآشوان آذربایجان غربی به دست آمد شریفی گفت این سنتی متداول در دوره مس و سنگ جدید است

بیشتر بخوانید