نمایش مجازی کتیبه‌های خوانش شده

نمایش مجازی کتیبه‌های خوانش شده به نقل مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران نمایشگاه مجازی آثار منتخب از تاریخ ۲ شهریور به نمایش گذاشته می‌شود

بیشتر بخوانید