آسیب به ده‌ها اثر تاریخی موزه‌های برلین در حملاتی اسرارآمیز

آسیب به ده‌ها اثر تاریخی موزه‌های برلین در حملاتی اسرارآمیز. بیش از ۷۰ اثر تاریخی و هنری در نتیجه حملات هدفمند ، خسارت جبران‌ناپذیر خوردند.

بیشتر بخوانید