نخستین موزه زیر آب با اشیاء ۲۵۰۰ ساله در یونان افتتاح شد

نخستین موزه زیر آب با اشیاء ۲۵۰۰ ساله در یونان افتتاح شد، موزه‌گردان علاوه بر غواصی، فرصت تماشای کشتی باستانی غرق شده در قرن پنجم پ.م دارند.

بیشتر بخوانید