موزه دریانوردی بندر شرفخانه سومین گام آذربایجان شرقی در راه تأسیس موزه‌های صنعتی

موزه دریانوردی بندر شرفخانه سومین گام آذربایجان شرقی در راه تأسیس موزه‌های صنعتی نقل از احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید