سارق موزه مردم‌شناسی دست خالی رفت

سارق موزه مردم‌شناسی دست خالی رفت ، خلیل‌آبادی گفت پس از این حادثه ، پیگیری‌ها برای چرایی وقوع این حادثه در شورای شهر تهران آغاز شد.

بیشتر بخوانید

دزد، موزه مردم‌شناسی تهران را جارو کرد

دزد، موزه مردم‌شناسی تهران در سرای کاظمی در منطقه ۱۲ تهران در محله امامزاده یحیی را بدون هیچ آسیبی به ویترین‌ها، مورد سرقت قرار داد

بیشتر بخوانید