کاوش در موشه‌لان تپه‌ی هزاره پنجمی

کاوش در موشه‌لان تپه‌ی هزاره پنجمی ، علاوه بر لایه‌های باستانی، داده‌های سفالی و استخوانی، و ۶ ظرف سفالی هزاره پنجمی است، در این محوطه کشف شد.

بیشتر بخوانید