چهره‌ی خدا؟

چهره‌ی خدا؟ اخیرا سه سردیس مرد در محدوده پادشاهی یهودا کشف شده است؛ دو مورد از سردیس‌ها از بازار خرید و فروش عتیقه وارد موزه موشه دایان شده

بیشتر بخوانید