کشف عجیبی که باستان‌شناسان دوباره مدفون کردند

کشف عجیبی که باستان‌شناسان دوباره مدفون کردند : باستان‌شناسان در مکزیک ناگزیرند یک اثر تاریخی مهم را تا زمانی نامعلوم دوباره مدفون کنند.

بیشتر بخوانید

کشف بقایای حدود ۶۰ ماموت در مکزیک

بقایای حدود ۶۰ ماموت در مکزیک کشف شد، باستان‌شناسان استخوان‌ها را در یک فرودگاه تحت ساخت و ساز واقع در شمال شهر «مکزیکو سیتی»‌ کشف کردند.

بیشتر بخوانید