کشف کوچک‌ترین دایناسور مزوزوئیک (Mesozoic)، گونه‌ای جدید را در سیر تکامل پرندگان آشکار کرد

کشف یک جمجمه‌ی کوچک و پرنده مانند که در مقاله‌ای در Nature به توصیف آن پرداخته شده، گونه‌ای جدید به نام Oculudentavis khaungraae را معرفی می‌کند که می‌تواند به‌عنوان کوچکترین دایناسور مزوزوئیک شناخته شده در یافته‌های فسیلی باشد.

بیشتر بخوانید