نتایج سه پروژه باستان شناسی در مازندران،اردبیل و البرز ارایه شد

نتایج سه پروژه باستان شناسی در مازندران،اردبیل و البرز ارایه شد در نشست علمی هجدهمین کنگره باستان شناسی ایران به گزارش پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

بیشتر بخوانید

نخستین شواهدی از وجود استودان، گور دخمه و مقبره در البرز میانی

نخستین شواهدی از وجود استودان، گور دخمه و مقبره در البرز میانی، کشف و شناسایی شد، مجموعه کافِرکِلی‌ها (مجموعه های دستکند صخره ای و کوهستانی)

بیشتر بخوانید

بررسی و شناسایی غارهای دستکَند صخره‌ای آمل

بررسی و شناسایی غارهای دستکَند صخره‌ای آمل، نخستین فصل پروژه بررسی و شناسایی غارهای دستکند صخره‌ای شهرستان آمل، با هدف شناسایی این مجموعه

بیشتر بخوانید