مجسمه‌های باستانی مصر در میدان تحریر

مجسمه‌های باستانی مصر در میدان تحریر ، مقام‌های مصر در راستای توسعه گردشگری، چهار مجسمه باستانی را به این میدان، در قاهره، منتقل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید