آیا باید منتظر تخریب سازمان یافته‌ی دیگری در اصفهان این‌بار در تپه اشرف باشیم؟​

رضا اخوان طرح میدان شهدای هسته ای و خیابان های منتهی به آن را از ابر طرح های این منطقه دانست که حلقه ترافیکی میدان و خیابان سلمان فارسی تاپایان سال در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید