نظام فنی مرمت آثار تاریخی با استانداردسازی مصالح بومی مصوب می‌شود

نظام فنی مرمت آثار تاریخی با استانداردسازی مصالح بومی مصوب می‌شود به نقل از سید هادی احمدی روئینی مدیرکل حفظ و احیای بناهای وزارت میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید

روایت رسانه آلمانی از غارت میراث فرهنگی یمن در سایه جنگی خانمان سوز

روایت رسانه آلمانی از غارت میراث فرهنگی یمن در سایه جنگی خانمان سوز به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم از یک رسانه آلمانی

بیشتر بخوانید

ضرورت حفاظت و ایمنی بناهای تاریخی در مناطق زلزله‌خیز

ضرورت حفاظت و ایمنی بناهای تاریخی در مناطق زلزله‌خیز : بناهای تاریخی پیوندی بین زمان و تاریخ هستند و تجربیات فرهنگی گذشته را منعکس می کنند.

بیشتر بخوانید

میراث‌فرهنگی ابزاری برای تکامل تمدن بشری و غنای فرهنگی

میراث‌فرهنگی ابزاری برای تکامل تمدن بشری و غنای فرهنگی : میراث‌فرهنگی آثار ملموس و ناملموس بازمانده از گذشتگان بوده که غیرقابل جایگزینی هستند

بیشتر بخوانید

ابلاغ پیش نویس دستورالعمل روش‌های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی

ابلاغ پیش نویس دستورالعمل روش‌های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی به نقل از محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور و به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

قلعه ایرج پیشوا به صدمین پایگاه ملی میراث فرهنگی کشور تبدیل می‌شود

قلعه ایرج پیشوا به صدمین پایگاه ملی میراث فرهنگی کشور تبدیل می‌شود. قلعه ایرج مربوط به دوره ساسانیان و بزرگ‌ترین قلعه‌های خشتی جهان است.

بیشتر بخوانید