رونمایی از پرونده‌های ارسالی ایران به یونسکو برای ثبت در فهرست میراث‌ جهانی

رونمایی از پرونده‌های ارسالی ایران به یونسکو برای ثبت در فهرست میراث‌ جهانی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

بیشتر بخوانید

هشدار نسبت به احتمال خروج میدان نقش‌جهان از فهرست یونسکو

رئیس ایکوموس ایران با اشاره به مجتمعی که با توسل به مجوز دیوان عدالت اداری قصد نقض حریم میدان نقش جهان را دارد، بر ضرورت ترجیح منفعت عام بر منفعت خاص توسط قوۀ قضائیه تأکید کرد و گفت: احداث هر نوع ساختمان با ارتفاع بیش از پنج و نیم متر در حریم آثار جهانی ازجمله میدان جهانی نقش‌جهان خلاف است و در صورت احداث هر بنایی با ارتفاع بیش از این مقدار، میدان نقش‌جهان در معرض خطر خروج از فهرست یونسکو قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

برندسازی محصولات با نام میراث جهانی در فارس انجام می‌شود

دیر پایگاه میراث جهانی منظر ساسانی باستان‌شناسی فارس در حوزه فیروزآباد و سروستان، گفت: برای نخستین بار در کشور و در چارچوب اهداف توسعه پایدار میراث جهانی، در دو منطقه فیروزآباد و سروستان، برندسازی با نام میراث جهانی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید

تنها ۴۰ درصد از تخت سلیمان کاوش شده

تنها ۴۰ درصد از تخت سلیمان کاوش شده ، تخت سلیمان با وجود ثبت در فهرست یونسکو نه تنها درعرصه جهانی بلکه در میان گردشگران داخلی نیز مهجور مانده

بیشتر بخوانید