کرونا هشدار داد میراث دیجیتال نداریم!

کرونا هشدار داد میراث دیجیتال نداریم! یک فعالان میراث دیجیتال گفت: کرونا هشداری بود که بدانیم میراث فرهنگی باید مستندنگاری و دیجیتالی شود.

بیشتر بخوانید