روایت موزه ملی از میراث پزشکی ایران

روایت موزه ملی از میراث پزشکی ایران موزه ملی ایران به پاس قدردانی از کادر سلامت در شیوع کرونا برخی آثار تاریخی خود را در حوزه سلامت معرفی کرد.

بیشتر بخوانید