سر سرباز هخامنشی درتور گردشگری تا بازدید مردم از این لوح نقش برجسته

سر سرباز هخامنشی بعد از حدود یک سال در تور گردشگری قرار دارد و مردم در استان‌های مختلف کشور این نقش برجسته را از نزدیک بازدید کردند.

بیشتر بخوانید