باستان شناسان: خانه کودکی عیسی مسیح کشف شد

باستان شناسان: خانه کودکی عیسی مسیح کشف شد، در ناصره اسرائیل ، باستان شناسان خانه ای را کشف کردند که تصور می شود در آن، عیسی مسیح کودکی خود را در کنار ماری و یوسف سپری نموده است.

بیشتر بخوانید