تشکیل پرونده تخریب محوطه تاریخی «نایبند»

تشکیل پرونده تخریب محوطه تاریخی «نایبند» : معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر از برخورد قانونی با تخریب کنندگان محوطه تاریخی نایبند خبر داد.

بیشتر بخوانید