یک تیم بین‌المللی در عربستان سعودی اسرار تمدن العلا را آشکار می‌کنند

یک تیم بین‌المللی در عربستان سعودی اسرار تمدن العلا را آشکار می‌کنند، این تیم متشکل با همکاری مرکز ملی تحقیقات ملی فرانسه در حال انجام است.

بیشتر بخوانید