نبردهای باستانی ایرانیان با دشمنان، توسط مورخ آلمانی کتاب شد

رایزنی فرهنگی ایران در آلمان خبر داد؛کتاب «جنگ‌های ایرانی» نوشته ولفگانگ ویل در آلمان منتشر شد.

بیشتر بخوانید