مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین در کتابخانه ملی اسرائیل

مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین مجموعه دست نوشته‌ها و کتبی از قرن 9 تا قرن 20 م به زبان‌های عربی، فارسی و ترکی را دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید

دسترسی اینترنتی به فایل‌های «پروژۀ ملی نسخه‌های خطیِ» هندوستان

در سالِ 2003 وزارتِ گردشگری و فرهنگِ هندوستان برایِ حفاظت، نگهداری و دیجیتال کردنِ مدارک، اسناد و نسخه‌هایِ خطّی «پروژۀ ملّیِ نسخه‌هایِ خطّیِ» را راه‌اندازی کرد.

بیشتر بخوانید