دنیای پنهان باکتری‌ها و قارچ‌ها در نقاشی‌های لئوناردو داوینچی کشف شده است.

دنیای پنهان باکتری‌ها و قارچ‌ها در نقاشی‌های لئوناردو داوینچی کشف شده است. تحقیقات جدید سطح دیگری از پیچیدگی نقاشی¬های او را نشان داده است.

بیشتر بخوانید

گربه‌سانان نگهبان، مسئول حفاظت از مصریان باستان پس از مرگ

گربه‌سانان نگهبان، مسئول حفاظت از مصریان باستان پس از مرگ، مصرشناسان معتقدند مسئولیت راهنمایی و محافظت در زندگی پس از مرگ را بر عهده داشتند.

بیشتر بخوانید

راز پنهان مومیایی ۳ هزار ساله

راز پنهان مومیایی ۳ هزار ساله ، درجریان عملیات محافظت از یک مومیایی مصر باستان در موزه شهر پرت اسکاتلند، نقاشی‌های جالبی به دست‌آمد.

بیشتر بخوانید

نقاشی ۴۰ هزار ساله‌ای که در خطر نابودی است

محققان معتقدند، نقاشی چند ده هزار ساله‌ای که روی دیوار غاری در جزیره «سولاوسی» اندونزی قرار دارد، در خطر نابودی است.

بیشتر بخوانید