آغاز نقشه‌برداری دیجیتال در عرصه محوطه‌های میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

آغاز نقشه‌برداری دیجیتال در عرصه محوطه‌های میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با پهباد Ebee plus به گزارش خبرگزاری میراث آریا

بیشتر بخوانید