اجرای آزمایشی سامانه تحت وب نقشه باستان‌شناسی ایران

اجرای آزمایشی سامانه تحت وب نقشه باستان‌شناسی ایران، ز پایان تیر تا بهمن با توجه به آزمون و رفع خطا، آغاز و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

بیشتر بخوانید