مرمت چهار پروژه میراث فرهنگی کرمانشاه

مرمت چهار پروژه میراث فرهنگی کرمانشاه ،مدیر کل میراث فرهنگی کرمانشاه گفت: قرارداد مرمت و ساماندهی چهار اثر تاریخی استان منعقد شده است

بیشتر بخوانید