کشف پنج کتیبه سنگ گور پهلوی مربوط به بهدینان زرتشتی در دامنه کوهستان نقش رستم

کشف پنج کتیبه سنگ گور پهلوی مربوط به بهدینان زرتشتی در دامنه کوهستان نقش رستم به سمت غار کتیبه‌های تیراندازی شاهپور اول ساسانی، به گزارش ایلنا

بیشتر بخوانید

آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام

آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام در نقش رستم به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اتمام مرمت نقش برجسته نبرد هرمز دوم

بیشتر بخوانید

ساخت پارکینگ در عرصه حریم ممنوعه نقش‌رستم

ساخت پارکینگ در عرصه حریم ممنوعه نقش‌رستم و شن ریزی محدوده‌ای به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و تسطیح بخشی از باروی بیرونی گزارشی از افشین یزدانی

بیشتر بخوانید

نقش رستم و نقش رجب با پیوست به تخت‌جمشید ثبت جهانی می‌شوند

نقش رستم و نقش رجب با پیوست به تخت‌جمشید ثبت جهانی می‌شوند به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید حمید فدایی و به ئگزارش خبرگزاری ایرنا

بیشتر بخوانید

شروع مستند سازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم

شروع مستند سازی آثار مکتوب ، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، از شروع مستندسازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم خبر داد

بیشتر بخوانید

یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد

یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد، مدیر داخلی مجموعه از شناسایی موادی از مشتقات قیری برای کنترل رطوبت، خبر داد.

بیشتر بخوانید

کشف ۲۰ کتیبه جدید در نقش رستم

کشف ۲۰ کتیبه جدید در نقش رستم، در پی کاوش و بررسی‌های بیشتر در نقش رستم، کارشناسان موفق به کشف ۲۰ کتیبه جدید بر فراز کوه حسین شدند.

بیشتر بخوانید

بخشی از قطعات گوش گاوِ آرامگاه اردشیر اول کشف شد

در ادامه مطالعه و بررسی نقش رستم که به منظور تهیه پرونده ثبت جهانی این مجموعه درحال انجام است، بخشی از گوش گاو آرامگاه اردشیر اول کشف شد.

بیشتر بخوانید

کشف کتیبه‌ ساسانیان در نقش رستم

کشف کتیبه‌ ساسانیان در نقش رستم / کتیبه‌های جدید شهر مردگان با بررسی‌ بیشتر/ کاهش قوانین سختگیرانه‌ در حریم تخت‌جمشید برای توسعه گردشگری

بیشتر بخوانید