بررسی یک عنصر تکرار شونده، در نقوش برجسته‌های به‌دست آمده در فرهنگ‌ها مختلف

بررسی یک عنصر تکرار شونده، در نقوش برجسته‌ باستانی به‌دست آمده در فرهنگ‌ها مختلف، وسیله شبیه به «کیف‌دستی» که در نقوش دیده می‌شود، چیست؟

بیشتر بخوانید