چه زمانی زبان نوشتاری به ژاپن رسیده است؟

خطوط تیره‌ای که بر روی یک وجه از سه وجه یک قطعه سنگ به طول سه و نیم اینچ مشاهده شده؛ ممکن است علائم کانجی چینی باشد که حدود 2000 سال پیش نوشته شده است

بیشتر بخوانید