یادبود دکتر محمدجواد مشکور ، مورخ و ادیب برجسته ایرانی

یادبود دکتر محمدجواد مشکور ، مورخ و ادیب برجسته ایرانی که در حوزه‌های علمی و پژوهشی برای شناساندن فرهنگ ایران و اسلام به جهانیان تلاش کرد

بیشتر بخوانید