پیدایش خط در اقتصاد ریشه دارد نه ادبیات و سیاست

پیدایش خط در اقتصاد ریشه دارد نه ادبیات و سیاست و نگارش در دنیا داخل مرزهای سیاسی ایران شکل گرفته است به نقل از روح‌الله یوسفی زشک

بیشتر بخوانید

چه زمانی زبان نوشتاری به ژاپن رسیده است؟

خطوط تیره‌ای که بر روی یک وجه از سه وجه یک قطعه سنگ به طول سه و نیم اینچ مشاهده شده؛ ممکن است علائم کانجی چینی باشد که حدود 2000 سال پیش نوشته شده است

بیشتر بخوانید