چالش‌های نخستین پیوند عضو در تخت جمشید

چالش‌های نخستین پیوند عضو، دست سرباز هخامنشی سده‌های پیش از تنش جدا شد/ وصل اتفاق افتاده است/ پای تناقض با منشور جهانی مرمت آثار در میان است

بیشتر بخوانید

قطعات ظروف سنگی تخت‌جمشید سامان‌دهی می‌شود

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید از مستندسازی و سامان‌دهی قطعات ظروف سنگی تاریخی که در کاوش‌های دهه‌های گذشته یافت شده، توسط کارشناسان این پایگاه در مجموعه میراث تخت‌جمشید خبر داد.

بیشتر بخوانید

دستاوردهای فصل 22 کاوش‌های باستان‌شناختی تپه هگمتانۀ همدان

دستاوردهای فصل 22 کاوشهای باستان‌شناختی تپه هگمتانۀ همدان، همدان امروزی وارث نام و جایگاه جغرافیای تاریخی هگمتانۀ باستانی است

بیشتر بخوانید

نشانه‌هایی از دوره ماد در هگمتانه پیدا شد

نشانه‌هایی از دوره ماد در هگمتانه پیدا شد، در این فصل مواد فرهنگی مربوط به عصر آهن ۳ یا دوره ماد در چال شترخواب و معبر کارگاه مرکزی یافت شد.

بیشتر بخوانید

همدان امروز وارث نام و جغرافیای هگمتانه باستان است

همدان امروز وارث نام و جغرافیای هگمتانه باستان است، گفتگوی اختصاصی با دکتر مهرداد ملک‌زاده درباره بیست و دومین فصل کاوش در تپه هگمتانه

بیشتر بخوانید

یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد

یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد، مدیر داخلی مجموعه از شناسایی موادی از مشتقات قیری برای کنترل رطوبت، خبر داد.

بیشتر بخوانید

بخشی از قطعات گوش گاوِ آرامگاه اردشیر اول کشف شد

در ادامه مطالعه و بررسی نقش رستم که به منظور تهیه پرونده ثبت جهانی این مجموعه درحال انجام است، بخشی از گوش گاو آرامگاه اردشیر اول کشف شد.

بیشتر بخوانید

ایران خواستار بازگرداندن آثار باستانی هخامنشی و ساسانی از اتریش شد

ایران خواستار بازگرداندن آثار باستانی هخامنشی و ساسانی از اتریش شد، طالبیان گفت: «این آثار متعلق به حوزه جغرافیایی و تاریخی ایران است.»

بیشتر بخوانید

دهانه غلامان شهری هخامنشی در سیستان و بلوچستان

دهانه غلامان شهری هخامنشی و خشت و گلی کشف شده از دوران هخامنشی معروف به تخت جمشید خشتی در سیستان و بلوچستان از جمله دهها اثر مهم منطقه سیستان

بیشتر بخوانید

گنجی پنهان در میان کوه‌های مرودشت ، معدن مجدآباد

گنجی پنهان در میان کوه‌های مرودشت ، معدن تاریخی سنگ مجدآباد (اَلماس بُری) در سیوند، گنجی پنهان در و از یادگارهای دوره هخامنشیان است

بیشتر بخوانید