هرمز اردشیر را دریابید

هرمز اردشیر را دریابید. از یک سو با آن‌که ۸۹ سال از ثبت ملی “هرمزاردشیر” می‌گذرد، اما آن محوطه هنوز حریم و عرصه تعیین‌شده‌ای ندارد.

بیشتر بخوانید

اهواز؛ شهری میان بودن و نبودن تاریخ

اهواز؛ شهری میان بودن و نبودن / اشکان زارعی در نوشتاری به مناسبت روز جهانی بناها و یادمان‌های تاریخی، به تاریخ اهواز در گذر زمان پرداخته

بیشتر بخوانید