کشف محوطه تاریخی و باستانی تُم گاوان در جیرفت

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیر پایگاه باستان شناسی جنوبشرق کشور در جیرفت با اشاره به یک استقرار و یک سازه بسیار مهم از دوره هخامنشی در محوطه تاریخی و باستانی تم گاوان در جیرفت گفت: قدمت این تپه و محوطه باستانی مربوط به 6هزارو 500سال پیش هزاره سوم پیش از میلاد و دوره هخامنشی است.

بیشتر بخوانید