بررسی تاثیر کرونا بر میراث، گردشگری و صنایع فرهنگی

بررسی تاثیر کرونا بر میراث، گردشگری و صنایع فرهنگی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مصطفی اسدزاده ،ایسنا

بیشتر بخوانید