ردپای 1.5 میلیون ساله، نشان داد که هوموارکتوس‌ها همانند ما راه می‌رفته‌اند

هوموارکتوس‌ها آخرین بار هزاران سال پیش بر روی زمین راه رفته‌اند، اما اجداد فسیل شده‌ی ما، اندک رفتارهای مشابهی با انسان امروزی داشته‌اند.

بیشتر بخوانید

اجداد ما چقدر باهوش بودند؟ آیا جریان خون در میزان هوش آن‌ها تاثیرگذار بوده است​

هوش انسان چگونه تحول پیدا کرد؟ انسان‌شناسان دهه‌ها ابزارهای به‌دست آمده در کاوش‌های باستان‌شناسی، چگونگی و روند استفاده از آتش، همچنین پیشرفت‌هایی از این دست، و نهایتا تجزیه و تحلیل تغییرات در اندازه‌ی مغز بر اساس جمجمه‌های فسیل شده را، مورد مطالعه قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید

گوش داخلی میمون‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی از تاریخ تکامل همونید‌ها را آشکار کند

مطالعه جدید منتشر شده در eLife، اطلاعات جدیدی را در مورد روابط تکاملی گونه‌های ما بر اساس گوش میمون‌ها و انسان به‌دست می‌دهد.

بیشتر بخوانید

نئاندرتال‌های سیبری سرچشمه جمعیت‌های مختلف اروپایی هستند

حداقل دو گروه متفاوت از نئاندرتال‌‌ها در جنوب سیبری زندگی می‌کردند اکنون محققان نشان داده‌اند که یکی از این گروه‌ها از اروپای شرقی مهاجرت کرده است.

بیشتر بخوانید

کشف همزمان ابزارهای آشولی و الدووان در کنار جمجه دو هموارکتوس

چکیده‌ای از مقاله‌ی منتشر شده در مجله ساینس ادونس، تحت عنوان کشف همزمان ابزارهای آشولی و الدووان در کنار جمجه دو هموارکتوس، برگرفته از صفحه اینستاگرام دکتر فریدون بیگلری

بیشتر بخوانید