بقایای قلعه‌ی اورارتویی در دریاچه وان

بقایای 3000 ساله استحکامات باستانی در اعماق بزرگترین دریاچه ترکیه کشف شده است. کاوش‌های زیر آب توسط دانشگاه وان یوزنچی‌یل و فرمانداری استان شرقی بتلیس ترکیه انجام شد.

بیشتر بخوانید