خاطره تاریخ اجتماعی ایران درباره بیماری‌های واگیردار چه می‌گوید؟

شیوع بیماری کرونا خبر داغ رسانه‌ها شده است؛ ویروسی که برخی از درگیرشدگانش را به کام مرگ کشانده است. در این گزارش به شیوع بیماری‌های واگیردار و کشنده در خاطره تاریخ اجتماعی ایران پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید