وزیر امور خارجه سوییس: اصفهان مروارید خاورمیانه است

وزیر امور خارجه سوییس: اصفهان مروارید خاورمیانه است. ایگنازیو کاسیس و درخصوص این زیبایی‌های این شهر در صفحه اینستاگرام خود نوشت.

بیشتر بخوانید