بررسی پدیده وندالیسم در دوره‌های مختلف تاریخی در تخت جمشید

بررسی پدیده وندالیسم در دوره‌های مختلف تاریخی در تخت جمشید گزارشی از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید در خبرگزاری میراث آریا

بیشتر بخوانید

«جان شما و جان میراث»

نامش را «جان شما و جان میراث» گذاشتند و آن را هشتگ کردند برای درخواستِ حفاظت از میراث فرهنگی از مردم، با موضوع وندالیسم (تخریب کنترل‌نشده آثار تاریخی) در برنامه‌ پربیننده عصر جدید.

بیشتر بخوانید

میراث فرهنگی گرفتار بزرگ وندالیسم

میراث فرهنگی گرفتار بزرگ وندالیسم ، آسیب زدن آگاهانه به هر آنچه که به فرد تعلق ندارد، وندالیسم است که یکی از مشکلات جوامـع شـهری است.

بیشتر بخوانید