نقش‌برجسته‌ی اشکانی «خونگ اژدر» اعتبار لازم دارد؟

نقش‌برجسته‌ی اشکانی «خونگ اژدر» اعتبار لازم دارد؟ به زودی یک سایه‌بان متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه روی نقش برجسته خونگ اژدر نصب خواهد شد.

بیشتر بخوانید

لودرها نقش برجسته اشکانی الوند را می‌بینند؟

لودرها نقش برجسته اشکانی الوند را می‌بینند؟ گفته می‌شود حمید دیداری دانشجوی باستان‌شناسی در زمانِ طی این مسیر، با این نقش برجسته مواجه می‌شود

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان

انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان ،این مجموعه توسط مرکز مطالعات فارسی دانشگاه کالیفرنیا در ایروین (UCI) و به یاد دیوید سل‌وود منتشر شده.

بیشتر بخوانید