کشف پارچه‌ای‌ سه هزار ساله با رنگ مختص پادشاهان در اسرائیل

کشف پارچه‌ای‌ سه هزار ساله با رنگ مختص پادشاهان در اسرائیل،‌ این رنگ در آن زمان مختص لباس پادشاهان و اشراف زاده های یهودی بوده است.

بیشتر بخوانید

ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه شده تخت جمشید کلید خورد

ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه شده تخت جمشید کلید خورد، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی اعلام کرد

بیشتر بخوانید