مصایبِ قنات‌هایی که ثبت جهانی شده‌اند حتی مدیران میراث و گردشگری با قنات‌ها آشنا نیستند

مصایبِ قنات‌هایی که ثبت جهانی شده‌اند حتی مدیران میراث و گردشگری با قنات‌ها آشنا نیستند به گزارش ایلنا نقل از مدیر پایگاه جهانی قنات‌های ایران

بیشتر بخوانید