ایجاد ۳۰ پایگاه ملی و جهانی میراث‌فرهنگی در دولت دوازدهم

ایجاد ۳۰ پایگاه ملی و جهانی میراث‌فرهنگی در دولت دوازدهم به نقل از مدیرکل امور پایگاه‌های ثبت جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

بیشتر بخوانید

حوزه زیرساختی شهرسوخته ، در دو سال گذشته۸۰ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده

حوزه زیرساختی شهرسوخته ، مدیر پایگاه شهرسوخته گفت: «حدود ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی در معاونت میراث‌فرهنگی کشور به شهرسوخته تخصیص داده شده»

بیشتر بخوانید