اولین پایگاه داده باستان‌شناسی کشور با الگوی جهانی بر روی وب قرار گرفت

اولین پایگاه داده باستان‌شناسی کشور با الگوی جهانی بر روی وب قرار گرفت، این پایگاه داده برای سازماندهی دانش حوزه باستان‌شناسی کشورایجاد شده

بیشتر بخوانید