هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید

هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید و نتایج آزمایش‌ها برای تمامی ایرانیان مهم است نامه سرپرست کاوش آبراهه‌های تخت جمشید به وزیر

بیشتر بخوانید

آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام

آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام در نقش رستم به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اتمام مرمت نقش برجسته نبرد هرمز دوم

بیشتر بخوانید

آیا ته ستون کشف شده از روستای حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟

آیا ته ستون کشف شده از روستای حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟ این درحالی است که یکی از متخصصان دوران هخامنشی نظر دیگری دارد

بیشتر بخوانید

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد به نقل از مسئول روابط عمومی و ارتباطات پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و سعید زحمت ‌کشان

بیشتر بخوانید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید: شواهد باستان‌شناسی بررسی تل جلوگیرمرودشت این فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان یک قلعه هخامنشی بوده است.

بیشتر بخوانید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید در طی جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه هنر شیراز و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

بیشتر بخوانید

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت به نقل ازحمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید وسرپرست پروژه بررسی روشمند “تل جلوگیر”

بیشتر بخوانید

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و کارشناس مسئول دفتر مستندنگاری

بیشتر بخوانید

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری و همگان بر ضرورت انجام آزمایش‌های دقیق واقف‌اند به نقل از حمید فدایی

بیشتر بخوانید